EGTwins - logo

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje poskytujete vědomě a dobrovolně

OSVČ Jan Řehoř, IČ: 08840156 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

V připadě kontaktování skrze e-mail nebo kontaktní formulář (mimo iniciativu Pomocná ruka, která je popsaná v samostatné sekci níže):

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel odpovědi na Váš vznesený dotaz. Údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění účelu, za jakým byly shromážděny (například zpracování Vašeho dotazu), nejdéle však po dobu 2 let. S uvedeným zpracováním udělujete souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na info@egtwins.cz

V připadě registrace do uživatelského účtu zpracovává tyto údaje:

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro registraci a k přístup k uživatelskému účtu. Díky vytvořenému uživatelskému účtu budete mít přístup k hrám správce. Hry jsou nabízeny zdarma, jako portfólio prácí správce a registrovanými uživately se zajišťuje ochrana herního porfólia - ověřený uživatel není robot, který by mohl obsah stáhnout nebo zníčit. Pro ověření se využívá tzv. double opt-in (dvojité potvrzování) potvrzování, což znamená potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údaju "checkboxem" při registraci, tak také ověřením Vaší registrace pomocí ověřovacího e-mailu. Využití double opt-in potvrzováním tak chce správce docílit bezpečnosti Vašich osobních údajů a že Vaše osobní údaje (například e-mail) nevyužívá někdo jiný. Údaje budou správcem zpracovány pouze po dobu existence Vašeho účtu - při odstranění účtu budou Vaše osobní údaje automaticky smazány. Své přístupové údaje nikomu nesdělujte - správce nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. S uvedeným zpracováním udělujete souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na info@egtwins.cz nebo odstraněním účtu v sekci "nastavení účtu".

V připadě odesílání novinek, jsou zpracovány tyto údaje:

Týká se pouze těch uživatelů, kteří zvolili svobodný souhlas „Chci posílat na e-mail novinky o hrách a službách EGTwins.“ při registraci, nebo v uživatelském účtě. Tento osobní údaj je nutné zpracovat pro odeslání novinek (službách a EGTwins hrách), které chcete z vlastní vůle a svobodně odebírat. S Vašimi osobním údajem pracuje správce při posílání novinek, jelikož jste dal Váš doprovolný souhlas k odběru novinek při registraci. I v tomto případě se využívá dvojité potvrzování, kdy novinky jsou poslány pouze registrovaným uživatelům, kteří svůj e-mail potvrdily při registraci a zároveň potvrdili "checkbox", že si přejí odebírat novinky. Tím je vyvarováno to, že by Váš e-mail pro odběr novinek zadal někdo jiný. Tento způsob zpracování je pouze po dobu existence Vašeho účtu nebo po dobu Vašeho odběru novinek. S uvedeným zpracováním udělujete souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na info@egtwins.cz nebo zrušení odběru novinek v sekci "nastavení účtu".

V připadě odesílání e-mailových upozornění o aktivitě na Vašem účte, jsou zpracovány tyto údaje:

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro provozovatele velmi důležitá, z toho důvodu je po registraci automaticky nastavené odesílání e-mailových úpozornění o aktivitách Vašeho účtu. Jedná se o informativní e-maily o přihlášení do účtu, změny hesla v uživatelském účtě, změny uživatelskéhu jména a zrušení účtu. V praxi se jedná například o přihlášení do Vašeho uživatelského účtu, kdy na Váš e-mail dorazí e-mailové upozornění, že jste se přihlásil do účtu. Díky tomu můžete mít přehled, že jste se do Vašeho uživatelského účtu přihlásil pouze Vy. Tento způsob zpracování je pouze po dobu existence Vašeho účtu nebo po dobu Vašeho odběru e-mailových upozornění. S uvedeným zpracováním udělujete souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na info@egtwins.cz nebo zrušení posílání e-mailových upozornění v sekci "nastavení účtu".

V připadě iniciativy EGTwins - Pomocná ruka:

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel vybrání vhodného žadatele o pomoc. Vaše jméno a příjmení poslouží pro naši komunikaci, ať víme, s kým jednáme. E-mail poslouží pro další komunikaci - abychom se Vám mohli ozvat, budete-li vybráná/vybrán. Vaše IČO nám pomůže ověřit, že jste opravdu podnikatel ze zasažené činnosti a nejste například konkureční firma/živnostník, která by tuto iniciativu mohla zneužít. Na závěr Váš příběh nám pomůže vybrat nejvhodnějšího žadatele o pomoc. Vaše osobní údaje sdělujete zcela dobrovolně. Údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění účelu, za jakým byly shromážděny. Po ukončení iniciativy a pokud jste nebyl vybrán, nebudou Vaše osobní údaje již zpracovávaný. Po ukončení iniciativy a pokud jste byl vybrán, budou Vaše osobní údaje zpracovány pouze po dobu spolupráce, nejdéle však 2 roky. Vaše osobní údaje, získané prostřednictvím kontaktního formuláře stránky iniciativy, nebudou sloužit k zasílání obchodních sdělení. S uvedeným zpracováním udělujete souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na info@egtwins.czZpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro provozovatele mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:


Dále mohou být zpracovány tyto údaje:

Kdy zpracovává správce osobní údaje:

Dle GDPR máte právo:

Google reCAPTCHA

Správce používá funkci „Google reCAPTCHA“. Aplikace je poskytována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Analýzy prováděné systémem Google reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou o probíhající analýze informováni.

Google reCAPTCHA ověřuje, že zadávání údajů na našem webu (například v přihlašovacím formuláři) bylo zadáno člověkem nikoli automatizovaným programem. Správce používá verzi 3, která pracuje zcela na pozadí, bez nutnosti interakce uživatele a její implementace na webu se pro uživatele projevuje pouze zobrazením loga (nejčastěji v pravém dolním rohu webu).

Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na zajištění ochrany svých webových stránek před zneužitím automatizovanými roboty a před spamem.

Další informace o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů Google najdete na následujících stránkách:

Soubory cookies

Web správce https://www.egtwins.cz/, který navštěvujete, může primárně využívat session cookies (které slouží pro správný chod důležitých funkcionalit webu a které se po skončení Vaší návštěvy a zavřením prohlížeče automaticky smažou) a analytické cookies, které o Vás nesdělují žádné osobní informace a slouži čistě ke statistickým účelům. To znamená, že o Vás prostřednictvím cookies nebudeme registrovat žádné osobní údaje, s kterými by bylo možné spojit konkrétní osobu. Více informací je na stránce cookies.

Sociální sítě

Na webové stránce správce https://www.egtwins.cz/ jsou integrovány pluginy pro socialní síť Facebook a Twitter. Pluginy pro Facebook poznáte tlačítek "Like" ("To se mi líbí") a "Share" ("Sdílet"). Plugin pro Twitter poznáte dle tlačítka "Tweet".

Když kliknete na Facebook či Twitter tlačítko ("To se mi líbí", "Sdílet" nebo "Tweet") a budete přihlášeni ve svém Facebook či Twitter účtu, můžete obsah stránek správce odkazovat na Vašem Facebook či Twitter profilu.

Správce nedostává žádné informace o obsahu předávaných údajů ani o jejich využití ze strany Facebooku či Twitteru. Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřazoval návštěvu stránek správce k Vašemu Facebook či Twitter účtu, odhlaste se prosím z Vašeho Facebook či Twitter uživatelského účtu.

Další informace o pluginech najdete na následujících stránkách: