EGTwins - logo

POMOCNÁ RUKA

EGTwins covid

TO BYL TEDA ROK ...

Tento rok, z důvodu covidové pandemie, nebyl pro řadu podnikatelů příznivý. Obzvláště pro ty, kteří nemají žádné nebo nedostačující webové stránky, které jsou v tuto dobu, jako součást podnikání, tak trochu nutností. Obdivujeme, jak někteří z Vás s touto nelehkou situací bojujete. Proto jsme s bratrem vymýšleli, jak bychom mohli Vašemu podnikání pomoci.

O CO JDE?

Napište nám do 31.12.2020 krátký příběh, přes formulář níže, jak COVID-19 ovlivnil Vaše podnikání. My si jednoho z Vás na základě Vašeho příběhu, do 6.1.2021, vybereme a nabídneme mu pomoc formou vytvoření kvalitní webové stránky s řešením pro snadnou správu obsahu na míru ZDARMA. Rovněž grátis zařídíme + předplatíme doménu a web hosting na jeden rok.

graphics
graphics

O CO JDE?

Napište nám do 31.12.2020 krátký příběh, přes formulář níže, jak COVID-19 ovlivnil Vaše podnikání. My si jednoho z Vás na základě Vašeho příběhu, do 6.1.2021, vybereme a nabídneme mu pomoc formou vytvoření kvalitní webové stránky s řešením pro snadnou správu obsahu na míru ZDARMA. Rovněž grátis zařídíme + předplatíme doménu a web hosting na jeden rok.

apps

CO VÁM TO PŘINESE?

Díky vytvořené stránce a předplacené doméně a web hostingu budete mít možnost nabízet své produkty nebo služby mnohem snadněji. Většina z vás (i z řad kolegů, webařů) nám dá jistě za pravdu, že vývoj webů a webové služby nejsou nejlevnější záležitostí a že jsou silným prodejním nástrojem. Tudíž doufáme, že tato pomoc bude užitečná.

JAK VÁM POMŮŽEME?

NÁVRH

Vytvoříme grafický návrh webu, který s Vámi prokonzultujeme. Při návrhu se bude myslet na responzivní design. Budete-li mít připomínky, bude možnost i na pár drobných úprav. V případě potřeby zajistíme i jednoduché logo.

VÝVOJ

Dle grafického návrhu nakódujeme a naprogramujeme webové stránky, včetně intuitivního systému pro snadnou úpravu obsahu. Můžeme se domluvit i na vytvoření jednoduchého rezervačního a objednávkového formuláře.

VÝVOJ

Dle grafického návrhu nakódujeme a naprogramujeme webové stránky, včetně intuitivního systému pro snadnou úpravu obsahu. Můžeme se domluvit i na vytvoření jednoduchého rezervačního a objednávkového formuláře.

NASAZENÍ

Vytvořený web Vám ukážeme a řádně Vás zaškolíme. Také Vám grátis zajistíme a předplatíme web hosting s doménou na 1 rok. Rádi Vám také předáme pár tipů ohledně digitálního marketingu.

DŮLEŽITÉ INFORMACETato pomoc je určená zejména pro drobné podnikatele, např. fyzickou či právnickou osobu, jejíž činnost byla COVID-19 nejvíce zasažena. Jedná se tedy například o oblasti kadeřnictví, gastronomie, řemeslnictví ale také pro maloobchody a další.... Na vytvořené webové stránce tedy můžete pohodlně nabízet své služby/produkty nebo se můžete jen touto formou prezentovat a více se zviditelnit. Nejedná se o žádnou akci za účelem vybírání osobních údajů, například pro reklamní sdělení. Prostě jsme se s bratrem rozhodli, že chceme někomu pomoci vytvořením webové stránky. Jelikož máme časové možnosti, kvůli škole a práci, omezené, je v našich silách tuto pomoc nabídnout zatím jen jednomu z Vás. Nicméně, budou-li nám to časové možnosti nabízet, rádi pomůžeme ještě někomu jinému a tuto iniciativu podnikneme znovu, příp. oslovíme více žadatelů 😊.

Žádáme všechny, o zasílání pravdivých informací. Děkujeme všem za pochopení a solidaritu (budete-li o někom vědět, kdo tuto pomoc ocení, tak budeme velmi rádi, pokud by se tato informace dostala i k němu).

Pokud jste se dostali na tuto stránku přes Facebook (nebo přes jinou sociální síť), nemá Facebook (nebo jiná sociální síť) s tímto obsahem nic společného a tudíž za něj nenese žádnou zodpovědnost.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Odesláním zprávy souhlasím s pravidly iniciativy a se zpracováním osobních údajů.

Lhůta již uplynula...

Dejte nám vědět | Egtwins


PRAVIDLA INICIATIVYNejedná se o žádnou soutěž a ani loterii, nikdo nebude náhodně vybrán. Jedná se o dobrovolnou iniciativu, za účelem pomoci podnikatelskému segmentu, zasaženému COVID-19. I přesto má svá pravidla:

Žadatel pomoci musí mít IČO. Na základně poskytnutých údajů bude vybrán žadatel, u které bude provozovatelem uznané za vhodné, že mu tato pomoc opravu pomůže. Pokud bude žadatel vybrán, bude kontaktován a domluví se s provozovatelem na podrobnějších informacích. Nebude-li žadatel vybraný provozovatelem reagovat na zprávu do 5ti dnů, bude to bráno tak, že žadatel již nemá zájem o pomoc, a tudíž si provozovatel stanovuje právo oslovit jiného žadatele. Nejdříve se provede ověření údajů. Web se bude realizovat až po ověření pravdivosti dodaných informací žadatelem a po podepsání smlouvy. Zároveň si provozovatel vyhrazuje právo tuto iniciativu kdykoliv ukončit. Zároveň si provozovatel vyhrazuje právo iniciativu kdykoliv ukončit, pokud dojde ze strany žadatele k neetickému jednání, jednání v rozporu s dobrými mravy, nekalé činnosti, případně bude-li zjištěna nepravost údajů žadatele. Provozovatel si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení zvolit žadatele. Provozovatel si vyhrazuje právo zvolit si pouze jednoho žadatele. Nicméně, budou-li to časové možnosti provozovatele umožňovat a rozhodne-li se k tomu provozovatel ze své vlastní vůle, vyhrazuje si provozovatel právo oslovit i více žadatelů a tím i jim nabídnout pomoc. Žadatel poskytuje své údaje pouze přes kontaktní formulář, který se nachází na této stránce. Žadatel se zavazuje zadávat pravdivé údaje. Žadatel uvádí a odesílá údaje zcela dobrovolně. Provozovatelem vybraný žadatel souhlasí, že webová stránka vytvořená provozovatelem bude uvedena v sekci "reference" na stránkách provozovatele (na webových stránkách EGTwins). Bude-li žadatel vybraný provozovatelem souhlasit, bude vytvořená webová stránka prezentována i na sociálních sítích provozovatele.

Zasílejte zprávy od 6.12.2020 do 31.12.2020. Po této lhůtě nebudou přijímány další zprávy. Od 1.1.2021 do 6.1.2021 bude probíhat výběr vhodného žadatele a do konce této lhůty bude vybraný žadatel kontaktován provozovatelem. Následně se žadatel a provozovatel domluví individuálně na dalším postupu. Podrobnější informace o obsahu projektu, funkcích, deadline a další informace budou sděleny vybrané fyzické, či právnické osobě, tedy žadateli. Žadatel odesláním údajů souhlasí s těmito pravidly a se zpracováním údajů. Provozovatelem je OSVČ Jan Řehoř, IČO:08840156.